Estetisk Respons

LINDA ROGN


Estetisk Respons; gjennom fornyende lesning utvides vårt begrep om tilskuerens rolle og verkets virkning. Hvordan formes det kritiske blikket? Når oppstår den sosiale energien? Kan denne føre til intellektuell frigjøring og/eller til etisk handling?


Arbeidene er inspirert av maleriet til Adolph Tidemand, Haugianerne som ble malt i Norheimsund i 1852. Forskjellige elementer fra maleriet er adaptert inn i arbeidene som ble produsert i to separate verksteder i Norheimsund som en del av et samarbeid mellom kunstneren og deltakerne. Det som skiller seg ut i disse adaptasjoner av maleriet er at det kun er kvinner presentert, som kan representerer en del av det nye Norheimsund.


Tittel: Estetisk Respons 1, 2014

Medium: HD Video

1,15 min


Tittel: Estetisk Respons 2, 2013

Medium: HD Video

0,58 min


”Den klassiske trekantkomposisjonen, med overlys fra ljoren, gir folkelivsscenen en monumentalitet som tidligere hadde vært forbeholdt historiske fremstillinger, og figurene modelleres i rommet som etter skulpturale forbilder. Overensstemmelse mellom form og innhold oppnås ved at vekslingen mellom lys og skygge på personene i rommet synes å reflektere individenes indre følelser og forestillinger under andakten.” om Haugianerne av Adolph Tidemand


Copyright © All Rights Reserved